Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Yürürlük Tarihi: 07.08.2023
Nestinvest Proje Pazarlama Anonim Şirketi’nin “Nestİnvest” mülkiyetinde bulunan https://nestinvest.com sitesinin (“Site”) tüm içeriğinin ve bunların ilgili yasal hak, parça ve teferruatlarının yasal sahibi yalnızca Nestİnvest’dir. İşbu sayfada bulunan yazılar, veriler, fikirler, bilgiler, ibareler, markalar, resimler, tasarımlar, işaretler, sloganlar, banner vb. ifadeler ile benzer niteliklere sahip fikri mülkiyet hakları, yazılımlar, programlar, sayfa düzeni ve Site’nin sunumu Nestİnvest’in veya Nestİnvest’e lisans veren ilgili kuruluş veya kuruluşların mülkiyetindedir.

Nestİnvest’den öncesinde yazılı onay alınmaksızın, Site’deki veya Site uzantılarındaki linklerdeki verilerin, bilgilerin veya işbu sayfaya ilişkin her tür yazılım kodları, veri tabanı, site tasarımları da dahil olmak üzere, herhangi bir fikri mülkiyet hakkına tabi bir unsurun kısmen ya da tamamen kopyalanması, böyle bir unsur üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması, bu unsurun çoğaltılması veya yayımlanması, online ya da diğer iletişim araçlarından biri kullanılmak suretiyle dağıtılması, gönderilmesi, paylaşılması, kısmen veya tamamen indirilmesi (download) ile satılması yasaktır.

Site’nin kaynak kodunu elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmak, herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmek, güvenlik şifreleme kodlarını kırmak, tersine mühendislik veya SPAM mail- zararlı yazılım girişiminde bulunmak yasaktır.

Nestİnvest’in Hizmetlerini, Nestİnvest’in bilgilerini ve Nestİnvest’in telif haklarına tabi çalışmaların ticari amaçla kullanılması yasak olup Nestİnvest’in izni olmaksızın Nestİnvest’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltmak, dağıtmak veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmak yasaktır. 

Nestİnvest’in; hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

Nestİnvest, yukarıda belirtilen yasağa aykırı davranan kişiler aleyhinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri de dâhil olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuat altında her türlü yasal işlem ve takipleri başlatma, devam ettirme ve sonuçlandırma hakkını saklı tutar.

İşbu koşulların uygulanmasında, yorumlanmasında, Site hakkında veya Site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu koşullardan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla şirketimiz sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda şirketimize danışmakta tereddüt etmeyiniz.

Nestinvest Proje Pazarlama Anonim Şirketi