04 Aralık 2023

Hisseli Tapu Ne Demek?

Hisseli Tapu Ne Demek? Hisseli Tapu Ne Demek?

Tapu, bir taşınmazın sahibini gösteren belgedir. Bir dükkan, bir apartman, bir daire, bir müstakil ev ya da bir arsanın sahibi, ilgili taşınmazın tapusunda belirtilir. Ancak bazı durumlarda mülkün sahibi bir tek kişi olmayabilir. İşte, böyle durumlarda taşınmazın hisseli tapusu olacak demektir. Peki, hisseli tapu ne demek? Hisseli tapunun çeşitleri var mı? Hisseli tapu nasıl alınır, nasıl satılır? Tüm bu soruların cevabı için okumaya devam etmeniz yeterli.

Arsa Hisseli Tapu Ne Demek?

Yukarıda da belirtildiği gibi herhangi bir taşınmazın tek bir sahibi olabileceği gibi, birden fazla kişi de o taşınmaza sahip olabilir. Böyle durumlarda taşınmazın tapusu üzerinde hak iddia edecek kişi sayısı da o oranda artacaktır. Arsa hisseli tapu ne demek, sorusunun cevabı ise tahmin edeceğiniz üzere bir arazi ya da arsa üzerinde birden fazla kişinin mülkiyet hakkına sahip olduğu bir tapu türü, olarak verilir. Bu durum genellikle bir arsa ya da arazinin miras yoluyla bölünmesi sonucu ortaya çıkar. Hisseli tapu, aynı arazi üzerinde birden fazla kişinin belirli oranlarda mülkiyet hakkına sahip olduğunu gösterir. Her hissedarın, arazi üzerindeki payı oranında mülkiyet hakkına sahip olduğu hisseli tapularda, hissedarlar arasında anlaşmazlık veya bölüşümle ilgili bir sorun çıkması durumunda mahkemeye başvurulabilir. Hisseli tapu, genellikle aile üyeleri arasında miras yoluyla paylaşılan arazilerde ya da ortak maliklik durumlarında karşılaşılan bir durumdur. Bu tür tapularda, her hissedarın sahip olduğu pay oranı, tapu kayıtlarında belirtilir.

Kooperatif Hisseli Tapu Ne Demek?

Tıpkı arsa hisseli tapu gibi kooperatif hisseli tapu ne demek, diye sorulduğunda da yanıt benzer olacaktır. Zira kooperatif hisseli tapu, bir kooperatifin sahip olduğu bir mülk üzerindeki hisse sahiplerine, o mülk ile ilgili olarak belirli bir mülkiyet hakkı sağlayan tapu türüdür. Bu tapu türü, genellikle konut kooperatifleri veya ticaret kooperatifleri tarafından kullanılır. Bu sistemde bireyler veya şirketler, bir kooperatifin üyesi olur ve bu kooperatif aracılığıyla belirli bir mülke ortak olur. Kooperatif, genellikle bir apartman, konut kompleksi veya ticari bir mülk olabilir. Üyeler, kooperatifin sahip olduğu bu mülkte belirli bir hisseye sahip olacaktır. Yani kooperatif hisseli tapu, bireylerin doğrudan bir mülk sahibi olmalarının yerine, kooperatifin bir parçası olarak mülk üzerinde bir hisseye sahip olmalarını sağlar. Bu durum, ortak mülkiyeti ve mülk yönetimini kooperatif tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde düzenler. Kısacası her üye, sahip olduğu hisse oranında mülkiyet hakkına sahip olur ve bu hisseli tapuda bu hakları belirtilir.

Tam Hisseli Tapu Ne Demek?

Peki, tam hisseli tapu ne demek, bir fikriniz var mı? Cevabınız hayırsa endişelenmeyin! İşte, yanıt: Tam hisseli tapu, bir taşınmaz malın tamamının bir kişi veya kuruluşa ait olduğunu belirten bir tapu türüdür. Bu durumda, belirli bir mülkün tamamına ilişkin mülkiyet hakkı söz konusudur ve tapuda bu mülkiyetin sahibi net bir şekilde belirtilir. Tam hisseli tapu, genellikle bireylerin veya şirketlerin belli bir taşınmaz malın tamamını edindikleri durumları ifade eder. Tapu üzerindeki bilgiler; mal sahibinin kimliğini, malın konumunu, sınırlarını ve diğer önemli detayları içerecek şekilde düzenlenir. Bu tapu türü, bir kişinin veya kuruluşun belirli bir mülk üzerinde tam kontrol ve mülkiyet hakkına sahip olduğunu gösterir. Tüm bunlara ek olarak tam hisseli tapu, paylı veya hisseli mülkiyet yapılarından farklıdır; zira tam mülkiyet, bir kişinin veya kuruluşun belirli bir mülkün tamamına sahip olduğu durumu ifade eder.

Hisseli Tapu Nasıl Alınır, Nasıl Satılır?

Hisseli tapuların ne olduğunu öğrendiğimize göre sırada bu tapuya sahip kişilerin alım satım işlemlerini nasıl gerçekleştireceğine biraz daha yakından bakabiliriz. Hisseli tapu satışları esnasında takip edilmesi gereken birkaç adım bulunur. Aşağıda görebilirsiniz.

Hisseli Tapu Satışları

  • Satış yapacak paydaşlar arasında net bir anlaşma sağlanmalıdır. Satış koşulları, fiyat, ödeme şekli gibi detaylar belirlenmelidir.
  • Satış işlemi için tapu sicil müdürlüğüne başvurulmalıdır. Burada satış işlemleri ve tapu devri için gerekli evraklar düzenlenir.
  • Alıcı, satıcı ve diğer paydaşlar tapu sicil müdürlüğünde bir araya gelerek tapu devri işlemlerini gerçekleştirir. Satış bedeli ise tapu devri sırasında ödenir.
  • Satış işlemi için belirlenen tapu harçları ve vergiler ödenmelidir.
  • Tapu devri işlemleri tamamlandığında, tapu alıcının adına tescil edilir.

Hisseli Tapu Alımları

  • Hisseli tapu alımı genellikle mülkiyetin birden fazla sahibi olduğu durumlarda gerçekleşir. Öncelikle paydaşlar arasında bir anlaşma sağlanmalıdır. Anlaşmazlıkların ve belirsizliklerin önüne geçmek için net bir şekilde payların kimlere ait olduğu ve satış koşulları belirlenmelidir.
  • Hisseli tapunun alımı için tapu sicil müdürlüğüne başvurulmalıdır. Burada ise mülkiyetin durumu incelenir ve satış işlemine başlanır.
  • Satış işlemi için gerekli belgeler ve bilgiler hazırlanmalıdır. Paydaşlar, tapu sicil müdürlüğünde bir araya gelerek tapu devir işlemlerini gerçekleştirir. Tapu devri sırasında alıcı ve satıcıların kimlik belgeleri ve diğer gerekli evraklar sunulmalıdır.
  • Tapu devri için belirlenen harçlar ve vergiler ödenmelidir. Bu ücretler, genellikle satış bedelinin belirli bir oranında hesaplanır.
  • Tapu sicil müdürlüğünde yapılan işlemler sonucunda hisseli tapu alıcının adına tescil edilir.

Eğer siz de hisseli tapuya sahip bir taşınmazı almak ya da satmak üzereyseniz ve bu konuda bir profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyorsanız bizimle iletişime geçerek süreçleri pürüzsüzleştirebilirsiniz. Nest Invest olarak yıllara dayanan sektör tecrübemiz ve yetkin emlak danışmanlarımızla her daim yanınızdayız.