06 Aralık 2023

İmar Nedir?

İmar Nedir? İmar Nedir?

Çoğunlukla arsa almayı planlayanlar ya da inşaat sektörüyle içli dışlı olanların sorguladığı imar kavramı, hala da pek çok kişinin, hakkında çok da bilgi sahibi olmadığı konular arasında yer alıyor. İşte, tam da bu sebeple imar nedir, imarsız arsa ne demek, imar durumu bağ bahçe olan arsalar nasıl değerlendirilir, imar durumu nasıl öğrenilir, imar planı nedir ve benzeri soruların cevaplarını sizin için bu yazıda derliyoruz. Okumaya devam ederek imar ile ilgili tüm bu konular hakkında yeterli bilgi sahibi olmanız mümkün.

Kentlerin ve köylerin planlı bir şekilde gelişimini sağlamak, çevre düzenini korumak, kamu düzenini sağlamak ve toplumsal refahı artırmak amacıyla Türk imar mevzuatı çerçevesi dahilinde düzenlemeler bulunaktadır. Tüm bunlar, aslında kentsel alanlarda yapılaşmayı düzenleyen, arazi kullanımını planlayan ve denetleyen bir dizi hukuki düzenlemeyi içerir. İmar mevzuatında bulunan bazı unsurları ise aşağıdaki gibi özetlemek mümkün.

  • İmar Planları: Türkiye'de genel ve detaylı olmak üzere iki ana tip imar planı bulunmaktadır. Bu planlar, bir bölgenin nasıl kullanılacağını ve nereye yapılaşma izni verileceğini belirler.
  • Yapı Denetimi: İmar mevzuatı, yapılaşma sürecini ve binaların inşa edilmesini de düzenler. Bu konuda büyük görevleri bulunan belediyeler, yapıların projelere uygunluğunu denetlemekle görevlidir ve bu süreçte gerekli gördüğü binalara yapı ruhsatı gibi belgeler verir.
  • Arazi Kullanımı: İmar mevzuatı, tarım arazilerinin korunması ve yeşil alanların sürdürülebilirliği gibi konularda düzenlemeler içerir.
  • Riskli Alanlar ve Afet Yönetimi: Türkiye'nin deprem kuşağında bulunması nedeniyle imar mevzuatı, afet risklerini azaltmaya yönelik düzenlemeler de içerir.
  • Çevre Koruma: İmar mevzuatı, çevreyi koruma amacı güder. Yeşil alanların sürdürülebilirliği, su kaynaklarının korunması gibi konular bu çerçevede ele alınan konulardan sadece bazılarıdır.

Kısacası imar mevzuatı; yerel yönetimler, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kurumlar tarafından belirlenen kurallar ve yönetmeliklerle güncellenir. Yerel düzeyde belediyeler, imar planlarını hazırlar ve güncellerken, üst düzeyde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genel çerçeve mevzuatını belirler. Bu mevzuatlar; kentsel gelişimi planlı, düzenli ve sürdürülebilir şekilde yönlendirmek amacıyla oluşturulmuştur.

Tüm bu bilgiler ışığında imar nedir, sorusunun yanıtını verdiğimize göre sırada bir arazinin imar durumunun nasıl belirlendiğine bakabiliriz.

İmar Durumu Nasıl Öğrenilir?

Bir arsa ile ilgilendiğinizde onun hangi özelliklere sahip olduğunu bilmek istersiniz. Alanın kullanım biçimi, yapı adaları ve bunların yoğunluk ve düzeni imar durum belgesi üzerinde gösterilen bilgiler arasında yer alır. Peki, imar durumu öğrenmek ne işinize yarayacak? Bir arsanın veya arazinin imar durumu, oradaki yapılaşma hakkında fikir veren en önemli unsurdur. Eğer bir arsa alıp üzerine ev yapmak isterseniz de durum aynı. İnşaata başlayabilmek adına size bir yapı ruhsatı gerekecek. Yapı ruhsatınız olmadan arsanız üzerine herhangi bir bina yapamazsınız. İşte, tüm bu sebeplerden ötürü arsanın imar durumunu sorgulamanız son derece önemli.

İmar Durumu Tarla Olan Yere Ev Yapılır mı?

İmar söz konusu olduğunda akıllara gelen sorulardan en yaygını imar durumu tarla olan yere ev yapılır mı, oluyor. Peki, tarlaya ev yapma şartları nelerdir, fikriniz var mı? Eğer bir arazinin vasfı tarla ise buraya bir bina yapmanın iki şartı bulunakta. Bunlardan ilki arazi için bir imar planı oluşturup bu doğrultuda yapı inşa etmek, ikincisi ise tarımsal amaçlı yapılar yapmak. Eğer birinci seçenekteki gibi tarlayı tarım dışı amaçla kullanmak niyetindeyseniz ilgili tarım il müdürlüğünden gerekli izin ve belgeleri almanız şart.

İmar Planı Nedir?

Yazımızın son kısmını imar planı nedir, sorusunun yanıtını vermeye ayırdık. İmar planı, adından da anlaşıldığı üzere, yapılaşmanın çevre ve sağlık koşullarına uygunluğunu kontrol eden bir belge olarak açıklanmakta. Yani aslında yapılaşma aşamasında imar planı, kişilere rehberlik eden önemli bir kılavuz niteliğinde.

Eğer siz de yatırım esnasında yasal ve imarla ilgili sorunlar konusunda desteğe ihtiyaç duyarsanız Nest Invest’in yıllara dayanan sektör tecrübesinden yararlanabilir, zorlu piyasa koşullarından etkilenmeden doğru zamanda doğru yerde olabilirsiniz.