09 Kasım 2023

İmar Affı Nedir? Hangi Yapıları Kapsar?

İmar Affı Nedir? Hangi Yapıları Kapsar? İmar Affı Nedir? Hangi Yapıları Kapsar?

İster büyük şehirlerde ister köy gibi daha küçük yerleşim birimlerinde olsun sıkça rastlanan kaçak yapılar, şehircilik bakanlıklarının radarındaki konular arasında yer alır. Çeşitli nedenlerle imara aykırı ya da ruhsatsız olarak inşa edilmiş olan bu gayrimenkullerin, zaman içinde gelişen yasal düzenlemelerle imara açık hale getirilmesi mümkün. İşte, bu konunun işlendiği yazımızı okuyarak imar affı nedir, sorusuna yanıt bulabilirsiniz. Okumaya devam ederek imar barışı nedir, neleri kapsar, şartları nelerdir, sorularına yanıt bulabilir, konu özelinde genel bilgi elde edinebilirsiniz.

İmar Affı Nedir?

İmar affı, genellikle yerleşim yerlerinde kaçak yapıların yasallaştırılması için çıkartılmış bir hukuki düzenlemedir. Bu af, çeşitli nedenlerle ruhsatsız ya da imara aykırı yapılan konut, iş yeri veya arsa gibi yapılara yasal bir statü kazandırma amacını taşır. Yapılan düzenlemeyle belirli şartları yerine getiren ve başvuruda bulunan kişilere kaçak ya da ruhsatsız yapılarının yasallaştırılması imkanı sunulabilir. Bu imar affı uygulamaları ülkeden ülkeye, hatta bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir ve belirli koşullara tabi olabilir. Bu nedenle her uygulama, o ülkenin yasal mevzuatına, çıkarılan kanunlara ve yönetmeliklere dayanır. Ülkemizdeki imar barışı mevzuatı kapsamında kayıt dışı yapılar, Yapı Kayıt Belgesi adı verilen bir resmi evrakla kayıt altına alınarak “imara açık” statüsü kazanır. Bu belgeyi alan yapıların yenilenmesi durumunda o tarihte yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri geçerli kabul edilecektir.

İmar Affı Hangi Yapıları Kapsar?

Bu konu özelinde öncelikle bilinmesi gereken husus, imar barışından yararlanacak yapıların 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olması gerektiğidir. Zira imar affı, 2017 Aralık sonundan önce inşa edilmiş yapıları kapsamaktadır. Aşağıdaki maddeler, imar affı neyi kapsar, sorusunun cevabını verecektir. Buna göre imar affı;

 • kat irtifak tapusu olup kat mülkiyet tapusu olmayan mağdurları,
 • çeşitli sebeplerden dolayı iskan alamamış yeni yapı sahiplerini,
 • imar mevzuatı dışına çıkan Yapı Konut Kooperatiflerini,
 • iskanlı yapının bağımsız bölümlerine ait balkonlarına yapılan eklentileri,
 • ilk başta konut olarak inşa edilmiş, daha sonra ticarethane olarak faaliyet gösteren yapıları,
 • tapusu olmayan gecekonduları,
 • Güneş Enerjisi Santralleri,
 • prefabrik yapıları,
 • tapu tahsis belgesi olan yapıları

kapsar. Tüm bunlara ek olarak

 • Üçüncü şahıslara ait olan taşınmazlar üzerine inşa edilen yapılara ruhsat verilmesine izin vermeyecektir. Bu durumda, sadece, gayrimenkulün sahibi tarafından Yapı Kayıt Belgesi çıkartılabilir.
 • Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli arazilerdeki yapılara da imar affı getirilemez. Bir yapının hazineye ait olup olmadığı bilgisi ise Milli Emlak Genel Müdürlüğü veya taşra teşkilatlarından alınabilir.

İmar affı şartları hakkında bilgi edindiğimize göre, bu süreçte gerekli olan Yapı Kayıt Belgesi konusunda da aydınlanmak iyi olacaktır. İşte, Yapı Kayıt Belgesi müracaatı adımları!

Yapı Kayıt Belgesi Müracaatı

Yukarıda da anlatıldığı üzere bir yapının imar affından yararlanabilmesi için Yapı Kayıt Belgesi alması gerekir. Türkiye'de bu belgeyi alabilmek içinse e-Devlet platformu üzerinden başvuru yapılmalıdır. Tüzel kişiler, şirket yetkilisinin kimlik numarası ile başvuru yapabilmektedir. Yapı Kayıt Belgesi başvurusunun genel adımları aşağıda maddeler halinde anlatılır.

 • İlgili belediye veya kurumun talep ettiği belgeleri temin edin. Bu belgeler yapıya ait tapu, eğer varsa inşaat ruhsatı, yapının fotoğrafları ve yerel düzenlemelere uygunluğunu gösteren teknik çizimler olabilir.
 • Yapı Kayıt Belgesi için gereken başvuru formunu doldurun. Bu form, yapı sahibinin kimlik bilgileri, yapıya ait detaylar ve diğer talep edilen bilgileri içerir.
 • Yapı Kayıt Belgesi başvurusu esnasında belli bir ücret talep edilir. Başvuru ücretini ödeyerek süreci tamamlayabilirsiniz.
 • Topladığınız belgelerle doldurduğunuz başvuru formunu, ödeme makbuzuyla birlikte ilgili kuruma teslim edin.
 • Başvurunuz ilgili kurum tarafından incelenecek ve yapılan inceleme sonucunda yapınızın imar affı veya Yapı Kayıt Belgesi kapsamına girip girmediğine karar verilecektir.

Ayrıca eğer gayrimenkul alım satım işlemleriniz süresince imar ve pazarlık konularında desteğe ihtiyacınız olursa Nest Invest’in danışmanlığından faydalanarak doğru karar verebileceğinizi unutmayın!